گالری معاینات دوره ای مهد و پیش دبستانی ها

در کلینیک دیبا کلیه خدمات اطفال از جمله مراقبتهای رویش دندان، جلوگیری از پوسیدگی توسط قطره آهن و مراقبت از دندانهای شیری توسط متخصصین مجرب بر طبق جدیدترین متدهای راههای ارتباط با کودکان ارایه می شود.